Preview Mode Links will not work in preview mode

Vad hände sen?


May 28, 2021

Vi fortsätter historien om den beryktade båten. Den här gången får ni höra om hur fantastiskt det kan vara att ha båt och att lära sig segla... Tills en dag då allt vänder!