Preview Mode Links will not work in preview mode

Vad hände sen?

Sep 16, 2021

Hör om våra taskiga levervärden samt hur vi sover dåligt


Sep 3, 2021

I detta avsnitt pratar Magnus om saker man gjorde förr men inte skulle göra nu och Isak delar med sig av en hemresa som gick åt helvete.