Preview Mode Links will not work in preview mode

Vad hände sen?

Dec 26, 2020

Här får ni höra hur Magnus får smaka på andra tomater samt hur både Isak & Magnus blir så rädda att det kan ha blivit lite vått i kalsongerna.


Dec 11, 2020

I detta avsnitt får vi höra hur Magnus fick resa runt till snudd på samtliga vårtinstutitioner i Hälsningland samt hur Isak gjorde bort sig i sin ungdom