Preview Mode Links will not work in preview mode

Vad hände sen?

Jun 9, 2023

Här kommer resultatet av Isak och Magnus olika strategier för att inte blir för full på ett tåg.