Preview Mode Links will not work in preview mode

Vad hände sen?

Oct 28, 2022

Hör när Magnus bara skulle hjälpa till med en grej på en gympauppvisning och hur Isak är en ganska dålig kattägare.


Oct 7, 2022

I detta avsnitt får vi veta hur man INTE ska göra då man slipar en vägg och Magnus berättar lite om hur det var nere i Frankrike.