Preview Mode Links will not work in preview mode

Vad hände sen?

Aug 27, 2022

Isak och hans son rekommenderar ett besökt i Sala silvergruva. Men vad ni än gör, prata inte om svärd. Magnus delar med sig av en historia från Cypern då han gick från Zero till Hero.


Aug 12, 2022

Så är den äntligen här! Sista delen av USA-roadtrippen.