Preview Mode Links will not work in preview mode

Vad hände sen?

May 28, 2021

Vi fortsätter historien om den beryktade båten. Den här gången får ni höra om hur fantastiskt det kan vara att ha båt och att lära sig segla... Tills en dag då allt vänder!


May 13, 2021

I detta efterlängtade avsnitt får vi till sist höra om den beryktade båten. Då denna historia sträcker sig över så många år av ångest och dåliga beslut kommer vi dela upp den i fler avsnitt. Vi börjar från början - när två pojkar med dåligt omdöme och ännu sämre båtkunskap ska köpa en segelbåt av...