Preview Mode Links will not work in preview mode

Vad hände sen?


Aug 27, 2022

Isak och hans son rekommenderar ett besökt i Sala silvergruva. Men vad ni än gör, prata inte om svärd. Magnus delar med sig av en historia från Cypern då han gick från Zero till Hero.