Preview Mode Links will not work in preview mode

Vad hände sen?


Oct 7, 2022

I detta avsnitt får vi veta hur man INTE ska göra då man slipar en vägg och Magnus berättar lite om hur det var nere i Frankrike.