Preview Mode Links will not work in preview mode

Vad hände sen?


Jan 22, 2021

Tro det eller ej, men detta avsnitt har vi faktiskt en gäst! Denna gång får du höra om Isaks dåliga impulskontroll, gästen Gustafs heta möte samt hur man otroligt effektivt kan döda en festlig stämning med en historia om en ko.