Preview Mode Links will not work in preview mode

Vad hände sen?


Jan 27, 2023

Nytt år och en ny podd.. kanske? Ja, i detta avsnitt pratar om diverse bilrelaterade historier och den nya riktningen på podden.