Preview Mode Links will not work in preview mode

Vad hände sen?


Jun 23, 2022

Vi har misslyckats. Inte bara med att släppa denna podd i tid, utan också med många andra saker. Hör om några av dessa här.