Preview Mode Links will not work in preview mode

Vad hände sen?


Apr 8, 2022

Nu börjar det. Del 1 utav vår USA roadtrip är här. I den här första delen så berättar vi om hur vi nästan åkte till Paris och om då vi kom fram till San Francisco.