Preview Mode Links will not work in preview mode

Vad hände sen?


Jan 21, 2022

Den här gången har vi med oss en gäst som delar med sig av en historia från en jobbresa till Cypern och Magnus berättar om då han hälsade på Isak i Danmark.